Gör fler och lönsamma affärer med det offentliga 2 dec

Gör fler och lönsamma affärer med det offentliga
Onsdag 2 december 13.15 – 17.00

Skogsstjärnan, Naturrum i Mariebergsskogen, Karlstad

Hur fungerar lagen om offentlig upphandling (LOU)
Vilka möjligheter finns för lokal upphandling?
Martin Magnusson, upphandlingssamordnare på Region Värmland

Så här gör man!
Sibylle Mendes, Criadora Consult, berättar om hur man praktiskt deltar i en upphandling som liten och medelstor livsmedelsföretagare. Sibylle har stor erfarenhet från livsmedelsupphandlingar.

Upphandlingar på gång i Värmland!
Ett antal värmländska kommuner och Landstinget i Värmland presenterar aktuella och kommande livsmedelsupphandlingar.

Landstinget i Värmland, Maria Ohlqvist: Hela livsmedelssortimentet från kolonial till färsk bröd, bryggerivaror, färskt kött, frukt och grönt mm
Sunne & Torsby kommuner, Anita Lindgren: Färskt kött
Karlstads kommun, Catrin Davidsson: Färskt bröd
Kil, Grums, Forshaga, Munkfors & Hagfors kommuner, Agneta Hedlund: Mjölk samt kommande livsmedelsupphandling
Arvika & Eda kommuner, Elin Eriksson: Kommande livsmedelsupphandling

Eftermiddagskaffe med kontakttorg & frågestund

Anmälan är stängd