Hållbara offentliga måltider som ett strategiskt verktyg

11.45 – 13.00 Nätverkslunch med soppa i naturrums café

13.00 – 14.15 Vad gör Livsmedelsverket för att främja kvalitetsutveckling av måltiderna i vård, skola och omsorg? Eva Sundberg, teamchef på Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, ger oss insyn i arbetet på nationell nivå och på satsningen Mat är Livet – en helhetssyn på mat och måltider där hänsyn tas till var maten kommer ifrån, hur den produceras samt hur den tillagas och serveras.

14.15 – 14.45 Eftermiddagskaffe med erfarenhetsutbyte

14.45 – 15.45 Hållbara offentliga måltider som ett strategiskt verktyg från jord till bord  Sara Jervfors, projektchef för ”Matlust” berättar om det helhetsgrepp Södertälje tagit vad gäller att driva på ett hållbart och sunt livsmedels- och måltidssystem där den offentliga måltiden utgör verktyget för att driva på denna fråga. Sara har blivit utsedd till årets måltidschef av White Guide Junior 2014 samt 2015. Södertälje har blivit utsedd till årets skolmatskommun.

16.00 – 16.30 Samordnad varudistribution i Karlstads kommun. Johan Andreasson berättar om erfarenheter från de första fem månaderna med samordnad varutransport fungerat och hur denna tjänst kan underlätta för lokala och regionala leverantörer att delta i offentliga upphandlingar.

16.30-17.00 Aktuella upphandlingar i Värmland

28 april kl 12-17 på naturum, Mariebergsskogen i Karlstad. Max 40 platser. Träffen inleds med nätverkslunch.

Sista anmälningsdag 24 april.

Nätverksträffen är kostnadsfri. Om du anmält dig men får förhinder efter den 24 april debiteras du för måltidskostnaden (130 kr ex moms). Anmälan är inte personlig.

Denna aktivitet är en del av Matregionen Värmland och vänder sig till mat- och dryckesproducenter i Värmland. Målet med projektet är att öka lönsamheten och innovationsgraden för de värmländska matföretagarna genom affärsutveckling, produktutveckling bättre samverkan och tydligare profilering av Värmland med hjälp av matens identitet och ursprung.

 

Anmälan är stängd