Samverkan för lokal mat på den offentliga tallriken

Nifa – branschförening för värmländska matproducenter och projekt Matregionen Värmland bjuder in till en eftermiddag om offentlig upphandling,

Onsdag 8 februari i Brigadmuseum, Karlstad 

Program:

 11.30 Nätverkslunch och erfarenhetsutbyte

12.30 Seminarieprogram startar

Föreningen Sjuhäradsmat: ”Leaderprojekt Offentlig upphandling” Sjuhäradsmat är en ekonomisk förening bestående av 78 producenter. Föreningen driver just nu en förstudie för att utforska förutsättningen för lokala mathantverkare att vara med i offentlig upphandling. Två av föreningens medlemmar kommer och berättar om projektet och varför man startat det.

Mariestads kommun: ”Erfarenheter av att upphandla lokalt” Även här startade det med ett projekt där man ville hitta lokala producenter för att matcha kommunens efterfrågan. Numer har man ett 30-tal producenter med i upphandlingen. Kostchef Ann-Christine Gustafsson och upphandlare Camilla Sundler berättar hur det gick till.

Goda exempel från några värmländska företag som vunnit upphandling – panelsamtal med tips om lyckade upphandlingar och även de krångligheter som finns.

Eftermiddagskaffe med erfarenhetsutbyte och dialog

Pernilla Fischerström, processledare vid länsstyrelsen i Västra Götaland. Pernilla berättar om sitt arbete med att öka andelen svensk och framför allt lokal- och regionalproducerad mat i de offentliga måltiderna.

Aktuella upphandlingar i Värmland. Vad är på gång? 

”Kommunala kor”  Kostchef Maria Källström i Forshaga kommun berättar om sin och andra kommuners erfarenheter av kommunägda kor.

17.00 Avslut – Tack för idag!

Sista anmälningsdag 1 februari. Nätverksträffen är kostnadsfri. Om du avanmäler dig efter den 1 februari debiteras du för måltidskostnaden (170 kr ex moms). Anmälan är inte personlig.

Med reservation för ändringar.

Anmälan är stängd