Planera och effektivisera din närvaro i sociala medier

Den här workshopen är till för dig som vill ha en större förståelse för hur sociala medier kan nyttjas och är redo att ta nästa steg med din digitala närvaro. Under workshopen kommer du lära dig att effektivisera ditt arbete i sociala medier samtidigt som du maximera nyttan.

Vi börjar workshopen med en genomgång av hur sociala medielandskapet ser ut och utmaningarna som finns 2018, aktuella algoritmer, plattformarnas regler och policys, samt vad den nya GDPR-förordningen kommer att innebära. Därefter kommer vi att gå igenom Digitalsnack-modellen, en sex-stegs arbetsmodell, där deltagarna genom praktiska övningar skapar en egen social mediestrategi. Under övningspunkterna kommer deltagarna bland annat konkretisera mål och syfte med en digital närvaro, specificera målgrupper, göra kanalval, påbörja en innehållsstrategi samt analysera innehåll.

De praktiska övningsmomenten är en viktig del i workshopen och därför bör du som deltagare ta med en dator och smartphone för maximal nytta.

Workshopen kommer hållas av social mediestrategerna Cecilia Victoria Åslund och Jenni Laapotti som tillsammans driver Digitalsnack Social mediebyrå och en av Sveriges största social medie poddar Digitalsnack podcast. Båda har flera års erfarenhet av att jobba med sociala medier och anlitas flitigt för workshops och föreläsningar.

När: 24 april 2018 kl 13-17. Fika serveras.

Var: Karlstad Innovation Park, lokal Arenan.

Kostnad: Arrangemanget är kostnadsfritt. Uteblivet deltagande efter sista anmälningsdag debiteras fikakostnad. Anmälan är inte personlig.

Anmälan: Senast den 16 april. Max 20 deltagare.

För vem? Arrangemanget är en aktivitet i EU-projektet ”Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland” och vänder sig i första hand till mat- och dryckesproducenter i Värmland.

Anmälan är stängd