Upphandlingsdialog

Nifa arrangerar en dag för livsmedelsupphandling tisdagen den 5 februari kl. 10.00-16.00.

Viktiga ämnen under dagen är: Strategi och dialog med Upphandlingsmyndigheten. Hur kan vi genom offentlig upphandling skapa lönsamma utvecklande affärer?

Program för dagen:

Fika serveras från kl. 09.00

Kl. 10.00 – Välkommen och inledning.

Claes Jonasson, Nifa och Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten

Kl. 10.10 – Vad är politikens roll för en framgångsrik upphandling?

Catarina Segersten Larsson, egenföretagare och fd heltidspolitiker. Hon har bl a varit rapportör i upphandlingsfrågor för Regionkomittén i Bryssel.

Kl. 10.30 – Vad är viktigt ur köparens perspektiv vid offentlig upphandling?

Alain Grenard, kostchef Karlstad kommun

Kl. 10.50 – Den lilla lokala leverantörens perspektiv.

Anders Bergstedt, ansvarig för produktion, kvalité och inköp, Kils Slakteri

Kl. 11.10 – Anbudslämnarens perspektiv.

Åse Arnbratt, ansvarig för programmet Hållbar mjölkproduktion, Arla Foods

Kl. 11.30 Lunch

Kl. 12.30 – Upphandling som stöd för det goda livet.

Stefan Hellstrand, Nolby Ekostrategi

Kl. 12.45 – Digitala verktyg för hållbar upphandling.

Göran Malmberg Computence AB

Kl. 13.15 – Gruppdiskussioner och fördjupning.

Kl. 14.45 – Fika

Kl. 15.00 – Genomgång av slutsatser från gruppdiskussioner.

Kl. 16.00 – Avslutning

Plats: Elite Stadshotellet i Karlstad

Dagen är kostnadsfri. Begränsat antal platser.

Sista anmälan tisdag 29 januari kl. 13.00.

För vem? Detta är en del av projekt Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland. I första hand prioriteras platser till producenter, grossister, politiker, kostchefer och upphandlare i regionens kommuner. Därefter övriga intresserade företagare.

Anmälan till Upphandlingsdialog

Namn*

Företag/organisation*

Organisationsnummer*

E-post*

Telefon*

Adress*

Postnummer*

Ort*

 Utställare (fm-kaffe ingår)
 som också vill stanna på lunch
 samt eftermiddagskaffe
 Inköpare/besökare/deltagare som vill ha:
 Förmiddagskaffe
 Lunch
 Eftermiddagskaffe

Övrig information, specialkost, lokalanpassning el. dyl.

 Medlem i Nifa
 Jag vill veta mer om vad ett medlemskap i Nifa innebär

Jag har läst och godkänner att lämna mina uppgifter*
(läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter)

* Obligatoriskt fält