Välkommen på en framtidsorienterad eftermiddag

Vill du utveckla ditt företag? Sälja mer? Prova nya försäljningskanaler?

Välkommen på en framtidsorienterad eftermiddag.

11 mars kl 13-16 på Karlstad CCC

Saluhall startar i Karlstad.
Ulf Holmgren, projektledare Konsum Värmland, informerar om hur du som matproducent kan sälja dina produkter i deras nya storsatsning. Hur ser planerna och skisserna på lokalerna ut? Vilka krav ställs och vilka möjligheter finns för dig som producent?

Grossistverksamhet för värmländsk mat.
Jonas Enström, VD Hushållningssällskapet, informerar om den nya affärsgrenen grossistverksamhet som syftar till att öka försäljningen av värmländsk mat. Hur tänker man och vilka möjligheter finns för dig som producent till fler och bättre affärer?

Matregionen Värmland
Under de kommande tre åren kommer branschföreningen Nifa att jobba med olika bransch- och företagsutvecklande aktiviteter för matföretagen i Värmland. Kort information om detta av Anneli Romany, verksamhetsledare Nifa.

Fika och nätverkande samt tid för frågor.

Välkommen med din anmälan!

 

Anmälan är stängd