Avslutning Hållbar affärsutveckling för matföretag 2017

Under två dagar på internat på Krokstad Herrgård har kursen ”Hållbar affärsutveckling för matföretag” avslutats. Utbildningen har pågått under hela 2017 och innehållit sex olika moduler; nuläge/kund, produktutveckling/sensorik, sälj, marknadsföring, lagar/regler samt ekonomi/organisation. Sex värmländska matföretag har deltagit i processen. Under internatet gjorde gruppen dessutom ett studiebesök till Säffleföretaget LP:s biodling där vi fick såväl rundvandring som en föreläsning. Utöver ordinarie kursprogram föreläste Håkan Mattsson, ägare till Krokstads Herrgård, om sin syn på matens roll i sitt företag och i samhället i stort. Kursen avslutades med diplomutdelning.