Intressesondering Drift av Värmlands Museums kafé- och restaurangverksamhet, Sandgrundsudden, Karlstad

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer, med över 200 000 besökare per år. Under år 2019 står museets ombyggda kafé och restaurang klara. Värmlands Museum söker nu en Entreprenör för drift av museets kafé- och restaurangdel, som delar vår vision och vill vara med och skapa en utvecklande atmosfär i museet.

Målet för maten på Värmlands Museum: ” En kafé- och restaurangverksamhet som håller hög kvalitet i såväl mat som service med ett utbud som grundar sig i värmländsk mattradition med gediget hantverk.”

Som Entreprenör arbetar du i enlighet med Värmlands Museums profil såsom länsmuseum. Genom Er verksamhet och service arbetar Ni för att stärka Värmlands Museums varumärke.

Värmlands Museum nyöppnar igen den 31 maj 2019 efter en omfattande ombyggnation samt med nya fasta utställningar. Kafé- och restaurangdelen bör ha full verksamhet från detta datum. Tillträde till lokalerna beräknas kunna ske i april 2019. Tilldelning av kontrakt kommer att ske genom en så kallad Tjänstekoncession vilket innebär att EU-rättens grundläggande principer om likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande följs.

Anbudshandlingar distribueras elektroniskt via TendSign.com,

https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyhybvrhe&GoTo=Docs.

Anbud lämnas elektroniskt via TendSign.com,

https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyhybvrhe&GoTo=Tender.

Sista dag för inlämnande av anbud är 2019-01-18.