Kontakt

Välkommen att kontakta Nifa!

info@nifa.se

Vill du besöka oss?
Norra Strandgatan 17, plan 2
652 24 Karlstad

Verksamhetsledare Nifa
Claes Jonasson
072-514 98 59
claes.jonasson@nifa.se

Projektledare Nifa
Lena Calais
070-657 13 81
lena.calais@nifa.se

Styrelse:
Jonas Enström, ordförande 070-515 00 30
Anna Wilén, vice ordförande
Marica Möller
Bibbi Kringlund
Erik A Eriksson
Gudjon Sigmarsson
Lotta Braunerhielm
Urban Hellberg
Rikard Ohlin

Ersättare
Torbjörn Andersson
Marcus Andersson
Kikki Ahlstedt Karlsson

Valberedning:
Maria Nordmark (sammankallande)
Berndt Björkman
Mattias Dahlman