Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland klart för start

Den treåriga satsningen ”Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland” 2018-2020 som syftar till att utveckla företagen och livsmedelsbranschen i Värmland har nu fått formellt positivt besked. Projektägare är Nifa-branschförening för värmländska matföretag.

Nifa har under de tre senaste åren engagerat nästan 700 deltagare och 130 unika mat- och dryckesföretag i ”Matregionen Värmland” och stärkt samarbetsplattformen Nifa, föreningen har nu ca 70 medlemsföretag.

-Nu är vi och branschen redo för nästa utvecklingssatsning, den här gången blir det fokus på affärsutveckling, digitalisering samt att öka intresset för måltidsturism genom utvecklingsinsatser kring Värmland som måltidsdestination, säger Anneli Romany Engström, verksamhetsledare.

Utveckla Värmland som måltidsdestination

Konkret betyder detta att Nifa tillsammans med Visit Värmland kommer genomföra en rad insatser riktade mot såväl mat- och dryckesföretag som besöksnäringsföretag. Bland annat innehåller aktiviteterna affärs- och produktutvecklingsinsatser och studieresor samt nya kommunikations- och marknadsbearbetningsinsatser.

Satsning på mat- och dryckesföretag

I övrigt kommer insatser ske inom omvärldsbevakning, produkt- och affärsutveckling, digitalisering och marknadsutveckling. Här ryms mässbesök, satsning på nya marknader och att öka andelen lokal mat på den offentliga tallriken. Vi kommer jobba medvetet kring nya värmländska produkter baserade på värmländska råvaror och ha en satsning på nya produkter ur skogen. Nifa samarbetar med andra regioner och nationella aktörer för att ta spetskompetens till våra företag.

- Det ökade intresset för mat med identitet och ett lokalt ursprung gör att denna satsning känns helt rätt i tiden, det händer mycket inom mat- och dryck i Värmland. Att dessutom jobba närmare besöksnäringen med strategiska måltidssatsningar kan komma att betyda mycket för utvecklingen i Värmland, säger Jonas Enström, styrelseordförande Nifa.