Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland

Nifa-branschförening för värmländska matföretag äger ett treårigt EU-projekt, ”Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland 2018-2020″. Projektets övergripande syfte är att ”Bidra till hållbar expansion i livsmedelsnäringen i Värmland”. Projektets mål är att stärka konkurrensförmågan och öka tillväxten hos värmländska SMF, utifrån ett ökande marknadsintresse för lokalproducerad mat och dryck.

Projektets delmål är:
– Ökad omvärldskunskap hos företagen
– Ökad affärsutveckling hos företagen
– Marknadsutveckling- Företagen bearbetar bredare marknad
– Öka företagens synlighet via digitala verktyg
– Utveckla Värmland som mat- och dryckesdestination (ökad måltidsturism)

Du kan läsa mer om ”Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland” i beslutet från Tillväxtverket här: Beslut om stöd_20201444 (1)

 Välkommen att följa nyhetsbrevet kostnadsfritt och att delta på aktiviteter eller hör av dig till Nifa om du har önskemål, behov eller frågor!