Matregionen Värmland

Nifa driver för närvarande ett treårigt EU-projekt, ”Matregionen Värmland 2015-2017″. Huvudmålet med projektet är att öka lönsamheten och innovationsgraden för de värmländska matföretagarna genom affärsutveckling, bättre samverkan och tydligare profilering av Värmland med hjälp av matens identitet och ursprung.

I Matregionen Värmland bedrivs verksamheten inom tre huvudområden; Företags- och branschutveckling, utveckling av Nifa som samarbetsplattform samt omvärldsbevakning.

Som matföretagare får du via Nifa tillgång till en rad aktiviteter som syftar till företags- och branschutveckling och hjälp med kontakter till företagsstödjande aktörer. Du kan få hjälp med omvärldsbevakning via vårt nyhetsbrev, studieresor eller föreläsningar och workshops. Nifa samarbetar med nationella aktörer, andra regionala initiativ i matbranschen samt andra aktörer i Värmland såsom LRF, Visit Värmland, Innovation Park, Hushållningssällskapet, verksamt.se mfl.

Nifa har deltagit i arbetet med att ta fram en värmländsk livsmedelsstrategi som kommer presenteras hösten 2016. Framöver kommer också ett arbete kring att genomlysa vilka produkter/platser/recept osv som kan bidra till att stärka Värmlands kulinariska identitet och profil. Detta sker genom att öka kännedomen om vad värmländska matproducenter kan erbjuda och öka exporten av värmländsk mat till andra regioner och länder.

Nifa erbjuder också processer inom produktutveckling och innovationsprocesser och genomför under 2016 och 2017 en affärsutvecklingsmodell/utbildning ”Hållbar affärsutveckling för matföretag”.

Vill du redan nu anmäla intresse för att delta i processen 2017, kan du göra det här.

Utskrift