Om Nifa

Nifa är en ekonomisk förening med sitt säte i Karlstad, Värmland. Nifa är branschförening för värmländska matföretag där kompetens samlas och samverkan ska leda till ökad affärsutveckling. Du som matföretagare kan vända dig till Nifa för att få råd och stöd om vägar för ditt företags framtida utveckling.

Nifa består av ett antal medlemsföretag som förenas kring tanken om att utveckla mat- och livsmedelsproduktion i Värmland.

Nifas verksamhet kan delas in i tre huvudområden:

  • Aktiviteter och mäklartjänster inom området företags- och branschutveckling. Aktuella ämnesområden är Strategisk utveckling & ledarskap, marknadsutveckling, innovation samt offentlig mat.
  • Aktiviteter som syftar till att stärka Nifa som samarbetsplattform/branschförening och därmed stärka branschen.Arrangera årlig branschdag samt övriga mötesplatser & nätverk.
  • Aktiviteter som stärker kunskap inom omvärldsbevakning för stärkt konkurrenskraft. Omvärlds- och trendspaning, studieresor, nyhetsbrev samt utredningen kring Värmlands kulinariska identitet.

Nifa driver för närvarande ett EU-projekt, Matregionen Värmland (MRV) som finansieras av EU, Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstad, Kristinehamns, Kil, Säffle, Filipstad, Årjäng och Hagfors kommuner.

Läs Tillväxtverkets beslut om beviljande av projektet här.

Beslut om stöd_150701_20200094_komprimerad