Om Nifa

Nifa är en ekonomisk förening med sitt säte i Karlstad, Värmland. Nifa är branschförening för värmländska mat- och dryckesföretag där kompetens samlas och samverkan ska leda till affärsutveckling och ökad lönsamhet. Du som matföretagare kan vända dig till Nifa för att få råd och stöd om vägar för ditt företags framtida utveckling.

Nifa består av ett antal medlemsföretag som förenas kring tanken om att utveckla mat- och dryckesproduktionen i Värmland.

Nifa bedriver verksamhet inom några utpekade områden inom ramen för EU-projektet ”Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland 2018-2020.

  • Ökad omvärldskunskap för stärkt konkurrenskraft hos företagen. Omvärlds- och trendspaning, studieresor, nyhetsbrev.
  • Affärs- företags- och branschutveckling. Här samlas insatser som bidrar till företagens utveckling. Det handlar om innovationsprocesser, testmiljöer och tematiserade nätverk mm.
  • Marknadsutveckling. Gemensamma montrar på mässor för att synliggöra mat- och dryckesföretag från Värmland och deras produkter/tjänster. Aktiviteter inom offentlig måltid för att få mer lokal mat på den offentliga tallriken.
  • Digitalisering. Aktiviteter utifrån företagens behov för att öka den digitala synligheten och kompetensen hos företagen.
  • Ökad måltidsturism. Utveckling av Värmland som måltidsdestination tillsammans med Visit Värmland och besöksnäringsföretagen. Skapa en gemensam bild, recept och råvaror som stödjer den värmländska profilen.

Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland finansieras av EU, Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Kil, Sunne, Säffle, Filipstad, Årjäng, Torsby och Hagfors kommuner.

Läs Tillväxtverkets beslut om beviljande av projektet: Beslut om stöd_20201444 (1)

SAMLA – SAMutveckling för Livsmedelsbranschens Acceleration – underlättar för innovation i livsmedelsbranschens företag. Nifa är en av samverkansparterna.
Det pågår många bra innovationsaktiviteter runt om i landet, men räckvidden är ofta begränsad av kontaktnät, finansiering och geografiska gränser. Detta vill SAMLA ändra på! Genom samverkan mellan regionala och nationella organisationer kan man göra mer med befintliga resurser. I SAMLA delar innovationsstödjande organisationer med sig av arbetsmodeller, verktyg och nätverk till varandra samt utvecklar nya tillsammans. Allt för att underlätta för livsmedelsföretagens utveckling.
Tillväxtverket finansierar SAMLA tillsammans med regionerna i Skåne, Värmland och Västra Götaland. Arbetet leds från RISE i nära samverkan med regionala stödaktörer i Blekinge, Skåne, Värmland och Västra Götaland. Fler aktörer och geografiska områden kommer att involveras utefter projektets löptid.

Läs mer om SAMLA här.