Kursprogram våren 2021

V.15. 15/4. Försäljning via nätet (halvdag). Mer info längre ner på sidan.
V.15. 13/4. Livsmedelssäkerhet
(2 halvdagar). Mer info längre ner på sidan.
V. 16. Prissättning & säljteknik 2 tillfällen (halvdag).
V.17. Märkning & certifiering.
V.18. Förpackning introduktion (halvdag).
V.19. Olika försäljningsformer (halvdag).
V. 21. Service och bemötande.

KURS I GRUNDLÄGGANDE LIVSMEDELSHYGIEN

Utbildningen genomförs digitalt via TEAMS i två steg:
Tis. 13 april kl: 8.30-12
Tis. 20 april kl: 13-16.30.
Kurskostnad: 500:- ink. moms
Sista anmälningsdag 6/4.

En kortare arbetsuppgift ska göras mellan kurstillfällena.
Förbered dig gärna med olika frågor.

Om innehållet
Utbildningen ger grundläggande och ökade kunskaper om livsmedelssäkerhet och redlighet.
Du får veta vilka grundkrav som ställs på en livsmedelsproducent
för att sälja eller förädla olika råvaror och produkter.
Dagen ger även kännedom om var det finns mer specifika kunskaper och information att hitta,
som berör det egna företagets verksamhetsområde.

Målgrupp
Småskaliga livsmedelsföretagare i Värmland inom förädling, gårdsbutik, restaurang, café.

Utbildningsinnehåll:
• Vikten av god livsmedelshygien
• Livsmedelslagstiftningen – dess mening, krav och kontroll
• Grundförutsättningar för god hygien
• Smittor, smittkällor, personlig hygien
• Exempel på mikroorganismer och andra faror
• Biologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror
• Lokalens utformning och flöden
• Säker hantering – arbetsrutiner, egenkontroll och dokumentation
• HACCPs principer
• Logistik, spårbarhet, förvaring, exponering
• Krav på förpackning och märkning

Kursprogram
I utbildningen ingår föreläsningar via Teams och arbetsuppgifter.
Förbered gärna frågor för att vi digitalt ska kunna få en dialog.

Kurslitteratur
Åhörarkopior av kursledarens utbildningsmaterial samt ett urval länkar och sammanställningar
som kan vara till stöd och hjälp i fortsatt arbete.
Utbildningsmaterial skickas digitalt till deltagarna i samband med första utbildningstillfället.

Kursintyg
Deltagare som är aktiva på utbildningen,
lämnar in och får godkänt kunskapstest erhåller ett kursintyg efter utbildningens genomförande.

Kursledare
Cecilia Sassa Corin, matkonsult Hushållningssällskapet Västra

Kort om kursledaren
Cecilia har mångårig erfarenhet av att hålla utbildningar och genomföra utvecklingsarbete inom mat,
miljö, hälsa och livsmedelshygien. Hon har under många år genomfört grundläggande och
repetitionsutbildningar om livsmedelshygien för olika grupper. Cecilia är en uppskattad och
engagerad kursledare som är lätt att lyssna på.

För mer information och anmälan ring eller maila projektledaren:
Susanne Ekmark 070-482 67 34. susanne.ekmark@nifa.se

KOM IGÅNG MED EGEN WEB-SHOP-GRUNDERNA I E-HANDEL

Torsdag 15/4 kl. 13-16, via TEAMS.
500:- ink. moms. Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag 9/4.

Att starta en e-handel är ett bra och ibland nödvändigt digitalt komplement till din verksamhet.
Och det finns ingen bättre tid att komma igång än nu. E-handelns tillväxt slår alla tidigare rekord
och marknaden är mer redo än någonsin.

Under eftermiddagen går vi genom grunderna för dig som är nyfiken på eller planerar att starta en egen webshop.

Vi ser på grunderna inom:

● Försäljning på nätet – hur fungerar det idag?
● Affärsidé – fysiska och digitala produkter, vikten av att hitta rätt målgrupp och prissättning
● Teknik – e-handelsplattform, betalningsalternativ
● Logistik – lager, fraktsätt, leverans, returer
● Lagar – vad gäller för handel på nätet?
● Marknadsföring – marknadsföring för e-handlare

Lite om kursledaren
Jennie Jonsson startade sin första e-handel för sju år sedan och har sedan dess startat två webshopar
från scratch och lanserar snart den tredje. Jennie brinner för att hjälpa andra entreprenörer
skala upp sitt företag med e-handel och digitala affärsmodeller.
Jennie lanserar under våren den digitala utbildningen
”Starta din e-handel” samt lyfter e-handel och digitala möjligheter i Digital Entreprenher Podden.

För mer information och anmälan ring eller maila projektledaren:
Susanne Ekmark 070-482 67 34. susanne.ekmark@nifa.se