Stöpafors vänner

Kontaktuppgifter

Tel: 072-3270553

E-post: jennifer-jensen@hotmail.se

Företagsuppgifter

Orgnr: 950223-6863

Adress: Backaskogen 13, 69560 Hasselfors

Utställningsplats: Brandkårsvägen 11, 681 30

Matrundan

Var:Kristinehamn

Produkter som kommer säljas: Skrädmjöl, skrädmjölsnougat och annat gott på skrädmjöl.

Visar upp tillverkning av:

Vill ha hjälp med att hitta plats att stå på: Nej

Okej med att andra producenter står på deras gård: Nej