Att vara medlem i Nifa betyder att man har tillgång till ett nätverk av kunskap och partners. Genom att samverka inom ramen för Nifas verksamhet kan medlemsföretagen öka möjligheterna att göra fler och bättre affärer. Utöver att stärka nätverket med eventuellt nya affärspartners och få tillgång till en rad kompetenshöjande aktiviteter ser Nifa till att bidra med kunskapsspridning, omvärldsbevakning och synliggörande av matbranschen i Värmland i olika sammanhang, både regionalt men också nationellt.
Som medlem får man dessutom rabatt på en rad olika arrangemang och aktiviteter.

Vill du bli medlem i Nifa?
Du ansöker genom att skicka ett mail till: info@nifa.se

Nifa är en ekonomisk förening och medlemsinsatsen är 1000 kr.

En årlig serviceavgift tas ut:
Nifa sänker serviceavgiften under år 2021, p g a corona-krisen, för medlemmar med upp till 5 anställda till 500 kr exkl. moms

Ordinarie serviceavgift:

Upp till 5 anställda1000 kr ex moms
6-15 anställda2000 kr ex moms
fler än 16 anställda3000 kr ex moms

Om Nifa

Nifa är Värmlands branschförening för mat- och dryckesföretag. Föreningen har som huvudsyfte att bidra till och skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och tillväxt för våra medlemsföretag. Vi samverkar med organisationer och myndigheter för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och tillväxt och vi tror på idén om att vi blir starkare tillsammans.

Som branschorganisation är det viktigt för oss att ge våra medlemmar möjlighet att ta del av våra medlemsförmåner. Nifa strävar därför efter att skapa ett så attraktivt medlemserbjudande som möjligt anpassat för såväl det lilla som det stora företaget.

Fem anledningar till att bli medlem hos Nifa

1. Marknadsföring

Syns du inte, finns du inte! Som medlem hos Nifa får du kontinuerlig exponering genom våra kanaler. Som medlem hos oss garanterar vi att ditt företag kontinuerligt exponeras både i sociala medier och i traditionell media.

2. Affärsutveckling

Framgångsrik affärsutveckling skapar förutsättningar för lönsamhet som är nödvändigt för ett hållbart företagande. Nifa erbjuder därför sina medlemmar kontinuerligt olika affärsutvecklingsinsatser för att nå ökad lönsamhet. Det finns dessutom många olika offentliga stöd du som företagare kan söka för att kunna utveckla ditt företag. Denna service har en kostnad som är kraftigt rabatterad för våra medlemmar.

3. Nya säljkanaler

Är du intresserad av att vara med och konkurrera som leverantör när nästa offentliga upphandling äger rum? Eller vill du samverka med andra och lämna ett gemensamt anbud? Som medlem får du möjlighet att ta del av flera olika koncept för att nå dina kunder och göra mer affärer. Vi hjälper dig med information och rådgivning för bästa möjliga utfall i kommande upphandling.

4. Nätverk

Nifa har genom åren byggt upp ett stort branschrelaterat nätverk som du som medlem kan ta del av. Nationellt, regionalt och lokalt har vi kontakter och ingångar hos de flesta näringslivsorganisationer som kan underlätta för dig som medlem. Som medlem i Nifa erbjuds du också möteslokaler utan kostnad vid behov.

5. Omvärldsbevakning

Som medlem i Nifa får du ta del av den senaste trendspaningen för att vara uppdaterad och kunna anpassa ditt företags erbjudande till rådande läge. Inte sällan krävs det kontinuerlig kompetensutveckling för att du som företagare ska kunna anpassa din verksamhet efter de senaste trenderna och bli mer konkurrenskraftig.