JJ Praliner

Chokladprodukter tillverkade med stor hantverksskicklighet.

Mangskogs Kyrka, Sockenstugan 1, 671 96 Mangskog