Kils Slakteri AB

Modernt lokalt slakteri med fokus på djuromsorg närproduktion och kvalitet.

Industrigatan 1, 665 33 Kil