Jag, som analytiker, surfar rätt ofta runt på nätet och söker information om allt möjligt som har en koppling till livsmedel. Omvärldsspaning kallas det lite fint. I en hel ocean av digitalt skummande brus som mestadels består av elände som klimatkris, krig, energi- och räntekriser och diverse andra problem orsakade bland annat av kraftigt ökade klyftor i samhället eller oförmåga att fatta modiga eller obekväma beslut, glider det dock titt som tätt förbi som båtar med lite hopp. Människor som vill dela med sig av kunskap och som vill vara med och bidra till en bättre värld. Jag tänkte att jag gärna ville dela med mig av detta till er så därför kom den här spalten till. I spalten kommer jag blanda omvärldsspan av olika slag, mina egna ord och andras ord. Jag hoppas att det kommer att bidra till inspiration för att göra Värmland till en matregion i världsklass!

Häromdagen när jag försökte mig på att förkovra mig inom vad som på riktigt bidrar till förnyelse och utveckling inom livsmedelsområdet stötte jag, på Sweden Food Arenas webbsida, på några ”goda råd för att boosta sitt innovativa tillväxtbolag” från Erik Jonuk, VD på Ekobot (tillväxtbolag inom livsmedel). Titeln på inlägget lät lite kanske för smalt för när jag läste råden, tyckte jag att de passade rätt bra även för de som inte känner igen sig i att vara ett ”innovativt tillväxtbolag” utan helt enkelt vill jobba för förnyelse och ligga i framkant inom sin bransch. Hur som helst så tyckte jag att det var ganska kloka ord och därför vill jag gärna dela dessa med er. Nedan text är alltså Erik Jonuks ord, för Sweden Food Arena 29/9-2022 (gå gärna in och läs mer om Sweden Food Arena på https://swedenfoodarena.se). 

1. Omge dig själv med smarta människor.

Som innovatör och bolagsbyggare är det absolut nödvändigt att omge dig med smarta människor och rådgivare. Våga fråga dig själv inom vilka områden du kanske inte har så mycket erfarenheter eller kanske helt saknar erfarenhet. Det finns mängder av människor och organisationer som gladeligen delar med sig av sina erfarenheter och misstag. Alla råd som gör att du kan utveckla din innovation och ditt bolag snabbare är guld värt.

2. Sluta göra ditt bästa – gör det du är bäst på.

Rådgivare är till för att ge dig stöttning till att fatta bra beslut men någon måste ju också göra det faktiska jobbet. Återigen fundera över var dina styrkor och svagheter ligger. Bygg tidigt ett team där du låter var och en i teamet göra det den är bäst på och med stort eget ansvar. Min erfarenhet av duktiga innovatörer och bolagsbyggare är att dom är duktiga på att tidigt omge sig med duktiga kompetenta medarbetar och medgrundare. Skapa en tydlig gemensam bild över ert mål och vision och kör!

3. Kunden är ditt facit

Det är väldigt enkelt att i tanken utveckla produkter och tjänster. Utmaningen ligger i att hitta en kund och en målgrupp som upplever att din produkt tillför värde och har ett ekonomiskt värde. Du måste tidigt identifiera din kund och påbörja en tät dialog med denne. Ibland gör man felaktiga antaganden och måste byta kund eller målgrupp. Det är inget problem, det är ett mycket större problem att utveckla en fantastisk produkt som inte uppfyller ett behov hos någon kund eller målgrupp.

4. Hitta din marknad tidigt

Din marknad finns där dina kunder finns, det är inte givet att Sverige är din marknad. Våga ta ut svängarna tidigt och fundera över vart din kund finns. I den globala värld vi lever i idag är det inte givet att just dina kunder följer nationsgränser. Det som tidigare var logiskt, det vill säga att börja i Sverige för att sedan utveckla till andra marknader är idag ingen självklarhet. När du väl hittat din eller dina marknader är det viktigt att förstå hur denna fungerar inte bara vad gäller regelverk utan snarare hur köpbeteenden, betalningsmetoder och prissättningen ser ut.

5. Utan kapital ingen tillväxt

Att utveckla innovativa produkter på nya marknader är alltid kostsamt. Utan kapital sker ingen utveckling och tillväxt. Räkna och räkna igen och försök att uppskatta kostnaden för att utveckla din innovation. När du tror att du har tagit i ordentligt i din kostnadsuppskattning så är det alltid ändå för lågt. Försök att räkna så långt fram i tiden som det är möjligt. Var noga med att inte bara ta med kostnader för teknikutveckling. Marknadskostnader, löner, försäljning mm är kostnadsposter som är viktigt att uppskatta tidigt.

6. Kapital mot kontroll

Att kapitalisera ett bolag kan ske på många olika sätt. Det kan ske via stöd från myndigheter eller via lån. För snabbväxande innovativa bolag är privat eller offentligt riskkapital ett vanligt sätt att kapitalisera tillväxten. Med riskkapital kommer alltid en minskad kontroll för dig som grundare av bolaget. Att förvalta andra människors pengar är ett stort ansvar och ska inte tas lätt på. Med riskkapital kommer andra intressen än dina egna in i bolaget. Här behöver man verkligen tänka till över vad det innebär. Att ta in riskkapital är en fantastisk möjlighet som kan ta din innovation och ditt bolag snabbt fram mot marknaden men det innebär som sagt att du samtidigt måste acceptera att andra människors intressen kommer att styra bolagets utveckling. Använd rådgivare som kan hjälpa dig att skapa en tydlig bild över vad riskkapital innebär för dig och ditt bolag.

7. Syns du inte så finns du inte

Underskatta inte värdet av att berätta och kommunicera runt din innovation. Att skapa kännedom runt din produkt och ditt varumärke har ett mycket stort värde och kan öppna upp oanade möjligheter. Givetvis finns det tillfällen när du inte kan berätta om vad du gör på grund av patent mm, men allt för många innovatörer arbetar i hemlighet med rädsla för att andra ska stjäla deras idé. Kom ihåg att en innovation blir en innovation först när den når en betalande kund och en marknad. Det kommer aldrig att ske om du inte kommunicerar eller berättar om din innovation.


Vi presenterar Saras span.

Sara Sandström arbetar som analytiker på Nifa och kommer varje månad att omvärldspana i vårt nyhetsbrev. På fritiden bygger hon om och renoverar hemma, bygger modelljärnväg och hänger med sin son och finska lapphundskille i skogen.