Nifa är en ekonomisk förening och en plattform för utveckling, kompetensförsörjning och nätverkande för värmländska mat- och dryckesföretag. Här samlas kompetens och samverkan som ska leda till affärsutveckling och ökad lönsamhet. 

Branschföreningen består av ett antal medlemsföretag som förenas kring tanken om att utveckla mat- och dryckesproduktionen i Värmland. I föreningen finns i dag en blandning av stora och små företag som kan dra nytta av varandras verksamhet.

– Som medlem i Nifa får man tillgång till en plattform och ett nätverk av kompetens som hjälper medlemsföretagen att växa och utvecklas. Vi erbjuder utbildningar, nätverksträffar, nya säljkanaler, marknadsföring och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Om man som livsmedelsproducent vill utveckla sitt företag och få stöd och hjälp så är Nifa ett bra verktyg för att kunna ta nästa steg, berättar Claes Jonasson, vd.

Citat från några av våra medlemmar:

Det är gott för Värmland att ha en sån fin paraplyorganisation som Nifa!

Att som litet företag få synas är viktigt och något som Nifa kan hjälpa till med.

Pågående projekt