Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland

Nifa äger EU-projektet ”Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland 2018-2021″. Projektets övergripande syfte är att bidra till hållbar expansion i livsmedelsnäringen i Värmland. Projektets mål är att stärka konkurrensförmågan och öka tillväxten hos värmländska SMF, utifrån ett ökande marknadsintresse för lokalproducerad mat och dryck. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden – EU, Region Värmland och de värmländska kommunerna.

Läs mer här

Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer 2020-2023 (LOV)

Projektets primära målgrupper är små och medelstora företag inom besöksnäring och handel samt aktörer genom hela livsmedelskedjan, bland andra lokala matentreprenörer. Projektet möjliggör ett extra stöd till de företag som är drabbade av nya förutsättningar skapade av Covid 19.

Läs mer här

Kompetensutveckling med sikte på nyföretagande inom livsmedelsbranschen

Projektet ska arbeta för att utveckla befintliga livsmedelsföretag i Värmland och inspirera nya producenter att satsa på sina verksamheter. Kanske driver du ett företag idag och känner att du vill växla upp, eller att du har en produkt som du vill ha ut på marknaden? Då kan vi erbjuda hjälp med olika kurser, aktiviteter och work-shops. Projektet sträcker sig över hela 2021 och finansieras av Länsstyrelsen.

Läs mer här

Matladan

Projektet Matladan handlar om att skapa nya försäljningskanaler för lokala livsmedelsproducenter. Matladan ska fungera som ett utlämningsställe och hubb där konsumenter som beställt varor kan hämta ut sina beställningar. Matladan ska vara obemannad och kunderna ska kunna komma in och hämta sina varor via digitala verktyg. Hubben ska placeras på Nolgård i Hammarö kommun och förhoppningen är att den ska vara i bruk under våren 2021.

Projektet finansieras av Leader Närheten, Jordbruksverket och Europeiska Regionala utveccklingsfonden.

Läs mer här