Varumärket Värmlandsmat har sedan augusti 2022 tagits över av Nifa. I processen fick Nifa 17 nya medlemsföretag vilket bidrar till att ytterligare synliggöra och stärka den värmländska livsmedelsbranschen.

Värmlandsmat hade vid sammanslagningen totalt 30 medlemsföretag, varav 13 är medlemmar i Nifa sedan innan. Resterande 17 företag är välkomna nytillskott för Nifa. Det rör sig bland annat om Gustavalax, Lindås lamm, Mor Carins och Värmlandsägg.

– Vi välkomnar medlemmarna i Värmlandsmat till Nifa och ser fram emot att tillsammans utveckla varumärket Värmlandsmat vidare. Ju fler medlemmar vi blir, desto större mervärde och nytta kan vi skapa tillsammans, säger Claes Jonasson, Vd, Nifa.

Nifa ska skapa bästa möjliga förutsättningar för att Värmlands livsmedelsföretagare ska bli hållbara och lönsamma företagare. Genom att stärka medlemsföretagen stärker vi livsmedelsbranschen och bidrar till positiv tillväxt för Värmland. Ju fler vi är desto mer muskler har vi för att lyfta branschen och att stärka Värmlands position som matregion. Med tanke på världslägets hårda effekter på livsmedelsbranschen är det viktigare än någonsin att gynna våra lokala producenter och arbeta för att säkra vår framtida matförsörjning.