I maj väntar tre konferenser om offentlig sektors upphandling av lokala livsmedel. Konferenserna hålls i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Först ut är Värmlands konferens som går av stapeln den 5 maj på Karlstad CCC. Bakom arrangemanget står Nifa i samarbete med regionerna.
Konferensen riktar sig till beslutsfattare, upphandlingsansvariga, kostchefer och andra berörda tjänstepersoner.
Syftet är att visa hur offentlig upphandling av lokala mat­varor kan se ut i dag och ge exempel på upphandling.
Under förmiddagen berättar offentliga aktörer om sina erfarenheter kring upphandling av lokala livsmedel och vad utfallen kan bli.
Efter lunch kommer de aktörer som presenterat sina exempel på upphandling kunna delta i en workshop tillsammans för att utbyta erfarenheter.
De som lyssnat till föredragen är också välkomna att delta under eftermiddagens workshop men uppger då detta vid anmälan på nifa.se/anmalan.

När? Torsdag 5 maj
Var? Karlstad CCC

Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan görs på nifa.se/anmalan senast 2 maj
OBS! I fritextrutan uppger du Värmland och eventuell matallergi.

Om du även vill delta i eftermiddagens workshop-del så uppger du också detta.

Vid frågor, kontakta:
Claes Jonasson, VD, Nifa
claes.jonasson@nifa.se
072 514 98 59

PROGRAM
08.30-09.00 SAMLING OCH REGISTRERING

09.00 INLEDNING 
Claes Jonasson, VD, Nifa

FÖRMIDDAGENS FÖREDRAG 
(Med avbrott för förmiddagsfika)

Nationell livsmedelsstrategi
Ylva Gustavsson, processledare livsmedelsstrategi, Länsstyrelsen Värmland.
Offentlig sektors roll och möjlighet att ställa krav vid upphandling av livsmedel.

Innovationsupphandling – Att upphandla på ett annorlunda sätt              
Anette Jonsäll, projektledare Region Gävleborg.
Vad är innovationsupphandling?                              

Säffle kommun – Ett samarbete över regiongränsen        
Carina Nisén, kostchef, Säffle kommun
Kerstin Forsebo, måltidsutvecklare, Melleruds kommun.      
Utifrån helhetsperspektivet på måltiden på sikt göra skolmåltiden obligatorisk

Mora kommun
Johan Eriksson, upphandlare 
Andreas Hermansson, kostchef.
Betydelsen av ett tydligt politiskt mandat och engagemang för upphandling av livsmedel.

Vad är speciellt med ”Nära mat”- upphandlingar?           
Alain Grenard
Sluta avtal om att under avtalstiden samarbeta för att tillsammans med kockarna utveckla produkter som är bättre anpassade i pris och kvalitet. 

Ett nytt recept för skolmåltider
Alain Grenard, kostchef inom gymnasieförvaltningen, Karlstads kommun 
Digitalisering av tillgång och efterfrågan.  

Skafferi Värmland
Jonas Enström, VD.
Små leverantörers möjlighet att vara med i anbudsgivning – ett sätt att säkra lokala produkter.

12.00 – 13.00 LUNCH
13.00 – 15.00 WORKSHOP OCH AVSLUT MED FIKA