Projektet riktar sig till den som vill starta en ny verksamhet eller de som vill växla upp och utöka sin befintliga verksamhet.

Projektet ska med hjälp av aktiviteter som kurser, workshops, inspirationsträffar och studiebesök vara behjälpliga till personer som vill starta eller utöka sina företag inom livsmedelsbranschen i Värmland.

Vi har valt att strukturera våra föreslagna aktiviteter under fyra rubriker/block:

  • Starta och driva företag
  • Affärsutveckling
  • Livsmedelssäkerhet
  • Produktionskurser

Våra mål med projektet är:

  • Ska arbeta för att skapa en plattform inom livsmedelsförädling i länet och att stödja nya företagare inom livsmedelsbranschen.
  • Ska arbeta för att fler ska handla lokalproducerade livsmedel.
  • Erbjuda kurser, work-shops och aktiviteter till Mat- och dryckesintresserade i Värmland, både företag och privatpersoner.
  • Hjälpa livsmedelsproducenter i länet att växa.

Se aktuella kurser under fliken nyheter.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Värmland genom Europeiska Jordbruksfonden och pågår hela 2021.