Gunilla Östangård driver sedan 2002 sitt KRAV-certifierade lantbruk i Segerstad där hon föder upp kor. En grundsten i Gunillas arbete är djurens välmående. Karteruds Gård säljer köttlådor med etiskt uppfött nötkött.