Våra medlemmar på Krokstad herrgård har hotell, konferens, festvåning och restaurang. Arrangerar även event som konserter och standup.