Med projektet vill Nifa bidra till de Värmländska livsmedelsproducenter genom att skapa bättre förutsättningar för produktion, förädling, förvaring, distribution och konsumtion.

Kort om projektet

Projektägare

Nifa driver Leader-projektet ”Lokal grönsaks och potatishubb – hållbar distribution”, som finansieras av Europeiska Jordbruksfonden och Leader Växtlust.

Projekttid

År 2021–2023

Målgrupp

Projektet vänder sig främst till små och medelstora företag som förädlar eller på annat sätt arbetar med livsmedel i Värmland.

Projektets mål och syfte

Projektet ska bygga ett partnerskap för samdistribution, förpackning, kylförvaring och försäljning av lokala livsmedelsprodukter.

Partnerskapet ska kunna:

1. Ta emot produkterna vid skörd.

2. Effektivt lagra och hantera produkterna.

3. Packa och eventuellt vidare-förädla.

4. Bygga rationella flöden vad gäller logistik, marknadsföring och försäljning tillsammans med befintliga aktörer på de områdena.

5. Eventuellt även kanalisera direkt konsumentförsäljning


Vill du ha mer information om projektet eller önskar du beställa en slutrapport?
Kontakta Isabell Sjödin, Projektledare, på isabell.sjodin@nifa.se alternativt 070 795 05 20.