Smaka på Värmland är en matfestival som arrangeras av Nifa, Visit Värmland och Visit Kristinehamn. Tillsammans arbetar vi för att hela Värmland ska vara en stark mat- och dryckesdestination, där fokus läggs på att lyfta det lokala och närproducerade hantverket.

Matfestivalen som har funnits sedan 2010 och har kommit att bli ett av Sveriges mest populära matevenemang med besökare utifrån länets gränser. Marknaden har sitt ursprung i Mariebergsskogen i Karlstad och i Gustafsviks Herrgårdspark i Kristinehamn. 2020 gjordes konceptet om på grund av pandemin och istället tog ett hundratal mathantverkare emot besökare på ett sjuttiotal platser runt om i Värmland.

Smaka på Värmland 2022 arrangerades för 12:e året i rad, och bjöd på en smakrunda där konsumenter fick besöka utställare i deras lokaler eller kommuner. Det fanns även en samlingspunkt i Kristinehamn (stadsparken) där många utställare samlas på samma område, och nytt för i år är att det tillkom ytterligare en sådan samlingsplats i Säffle (Wiksfors bruk).

Smakresan som går runt om i länet är ett attraktivt sätt för lokala producenter, gårdsbutiker, restauranger och andra verksamheter inom kategorin att visa upp och sälja sina mathantverk och livsmedelsprodukter.

Åshammar Trädgård under Smaka på Värmland 2022