Nifa äger EU-projektet ”Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland 2018-2021″. Projektets övergripande syfte är att bidra till hållbar expansion i livsmedelsnäringen i Värmland. Projektets mål är att stärka konkurrensförmågan och öka tillväxten hos värmländska SMF, utifrån ett ökande marknadsintresse för lokalproducerad mat och dryck.

Projektets delmål är:

  • Ökad omvärldskunskap hos företagen
  • Ökad affärsutveckling hos företagen
  • Marknadsutveckling- Företagen bearbetar bredare marknad
  • Öka företagens synlighet via digitala verktyg
  • Utveckla Värmland som mat- och dryckesdestination (ökad måltidsturism)

Du kan läsa mer om ”Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland” i beslutet från Tillväxtverket här: Beslut om stöd_20201444 (1)

Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden – EU, Region Värmland och de värmländska kommunerna.