Projektet Matladan handlar om att skapa nya försäljningskanaler för lokala livsmedelsproducenter. Matladan ska fungera som ett utlämningsställe och hubb där konsumenter som beställt varor kan hämta ut sina beställningar. Matladan ska vara obemannad och kunderna ska kunna komma in och hämta sina varor via digitala verktyg. Hubben ska placeras på Nolgård i Hammarö kommun och förhoppningen är att den ska vara i bruk under våren 2021. Projektet ägs och leds av Nifa, som ansvarar för att projektet får de resurser och förutsättningar som krävs. Projektet genomförs i samverkan med Hammarö kommun.

Målet är att iordningställa en lokal hubb och distributionsplats där producenter kan leverera sina produkter till konsumenterna. Detta ska öka konkurrenskraften för SME verksamma inom livsmedelsförädling /produktion i Värmland. Projektet finansieras av Leader Närheten, Jordbruksverket och Europeiska Regionala utvecklingsfonden.