Den värmländska livsmedelskedjan behöver som alla andra branscher utvecklas. Vi som bjuder in till branschdagen har arbetat fram en livsmedelsstrategi för Värmland. Genom strategiarbetet ska vi arbeta för en mer lönsam livsmedelskedja. Därför är temat för dagen ”Framtidens verktyg för en lönsam och hållbar livsmedelskedja”.

Dagen riktar sig till företagare i branschen, beslutsfattare, kostansvariga och tjänstepersoner i kommuner och Regionen. Vi tror att du är en av dem som både vill utveckla det egna företaget och påverka andra i branschen. 

Du kommer att få ta del av nuläges- och framtidsspaning och inspiration kring primärproduktion, förädling, i restauratör- och butiksledet. Du får ta del av exempel och verktyg för hur man kan utveckla sin verksamhet för att få en ökad lönsamhet.

Anmäl dig senast 4 april på nifa.se/anmalan
Deltagande är kostnadsfritt!

Vi ses 7 april på:
Nöjesfabriken
Karlagatan 42, Karlstad

Vi börjar med kaffe och registrering kl 08.30 och programmet startar kl 09.00. 

Välkommen till Branschdagen 2022!

PROGRAM
08.30 Registrering 
Kaffe och smörgås serveras

09.00 Inledning
Georg Andrén, Landshövding
Stina Höök och Åsa Johansson, Regionråd 
Claes Jonasson, Vd på Nifa 

09.15 Nuläges- och framtidsspaning för livsmedelsbranschen  

Hur mår Värmlands primärproducenter?  
Patrik Olsson, LRF 

Solel för livsmedelskedjan
Bengt Stridh, universitetslektor, Mälardalens universitet 

Klimatklivet – Information och gott exempel 
Kristina Rebane, Länsstyrelsen Värmland 
Marie Larsson, Enkullens lantbruk

10.45 Paus

11.00 Inspiration och lära av andra

Närproducerat på restaurangmenyn
 
Malin Andersson, Lokalproducerat i Väst 

Lokalproducerat in i butik
Louise Ridderström, Östgötamat

12.15 Lunchpaus

13.15 Möjliga verktyg på framtida utmaningar

Tema: Hur hanterar vi höga energipriser?

David Varverud, Energifabriken
Processledare: Hushållningssällskapet

Tema: Biogasprojektet i Säffle – framtidens energiförsörjning
Rapport från en pågående förstudie
Maria Hollander, projektledare
Ola Axelsson, LRF 
Processledare: LRF

Tema: Framtidens butiker
Edbergs Gård och Plockomaten
Bengt Edsgård
Michael Samstorp
Processledare: Nifa

Deltagare kommer delas in i tre grupper och gå igenom dessa tre aktiviteter under eftermiddagen.

15.55 Avrundning

16.15 Programmet avslutas

Moderatorer för dagen är Sofia Hedlund och Christian Edwertz