Nifas vd, Claes Jonasson, om vad som skulle behövas göras för att vi i Värmland ska bli mer självförsörjande på mat.Kriget i Ukraina har visat på sårbarheten vad gäller tillgång till mat. Stöd till lantbrukarna är en åtgärd men det räcker inte enligt Claes Jonasson, vd för branchföreningen för värmländska livsmedelsföretag, Nifa.– Det behövs en hel, robust, livsmedelskedja nationellt och regionalt, säger han.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/detts-kulle-behovas-for-att-gora-varmland-sjalvforsorjande-pa-mat?fbclid=IwAR3kg7bBEuXyrMXN30PQGEr9LUknkFEqo1PJ6iplqqlm6bpDmI-aujJzxoo