Igår deltog över 100 förtroendevalda inom kommun och region, livsmedelsproducenter och näringslivschefer på Framtidens värmländska måltid. Ett event som vi på Nifa, i samverkan med LRF Värmland, Värmland Visar Världen Vägen och Sunne kommun, anordnat för att lyfta frågorna om vår värmländska livsmedelsproduktion tidigt i den nya mandatperioden.

Dagen innehöll bland annat en inspirerande föreläsning av Per Frankelius om framtidens matproduktion, och så gästades vi även av Landsbygdsminister Per Kullgren som höll tal om Livsmedelsstrategin 2.0.

På agendan stod även ett panelsamtal med Patrik Ohlsson, Ordförande LRF Värmland, Jonas Wangsten, Värmland visar världen vägen, Marie Gidlund, Verksamhetsledare Sweden food arena, Erik Evestam (C), Ordförande RUN, Stina Höök (M), Vice ordförande RUN och Åsa Johansson (S), Ordförande Regionstyrelsen.

Helén Williams, CTF Service Research Center, Karlstads universitet föreläste om hållbar livsmedelskonsumtion och så avslutades dagen med att vi fick lyssna till fyra goda värmländska exempel, Alain Grenard, kostchef och Marie Johansson, Upphandlingskonsult från Karlstads kommun, Maria Thiery Wase, Näringslivschef i Filipstads kommun, Per Branzén, Samhällsbyggnadschef i Sunne kommun och Pia Proper, Näringslivschef i Säffle kommun.

Tack till alla som deltog. Vi hoppas att dagen har givit idéer och inspiration för att vi tillsammans ska kunna säkra framtidens värmländska måltid.