Det är dags för andra delen i vår intervjuserie Kommunkollen där vi undersöker hur Värmlands kommuner arbetar för att lyfta livsmedelsbranschen. Den här gången har turen kommit till Arvika Kommun, där vi riktat frågorna till näringslivsutvecklare Jonas Andersson.

Vad utmärker Arvika som mat- och dryckeskommun?
– I Arvika är vi framför allt stolta över det goda utbudet av mysiga caféer och restauranger som finns på vår ort. Det finns gott om pärlor som är värda att besöka och varför inte kombinera det med en kulturupplevelse eller shopping? För att nämna något exempel så erbjuder Olssons Brygga och Barbord Kök & Bar både god mat och en härlig inramning med Kyrkvikens vatten och bakomliggande berg som kuliss. Restaurang Häll och Restaurant Regi är två andra smakfulla och mysiga alternativ att prova. Vill man fika så finns det också gott om trevliga alternativ.

Hur arbetar ni med att lyfta livsmedelsbranschen i kommunen?
– Framför allt vill vi gynna näringen genom att samverka och stödja Nifa. Branschen själv vet bäst vilka insatser som ger bäst effekt för att näringen ska blomstra. Vi har också varit delaktiga i ett affärsutvecklingsprojekt som har jobbat med tillväxtföretag, däribland restaurangföretag. Rent allmänt lägger vi mycket resurser på att utveckla centrum i Arvika och det bedömer vi även gynnar handeln samt café- och restaurangbranschen. 

Hur ser du på ert samarbete med Nifa?
– Det är jätteviktigt. Vi behöver fortsätta att utveckla denna näring i Arvika då vi förhållandevis är starkare inom industriproduktion till tunga fordon och produkter för att skapa värme eller kyla i fastigheter. Av flera olika anledningar är livsmedelsbranschen extra betydelsefull för framtiden. Ur ett etiskt och hållbarhetsperspektiv behöver vi kortrest mat som är framställd på ett miljömässigt bra sätt. Det handlar också om att öka självförsörjningsgraden för att vi ska kunna säkerställa mattillgången i oroliga tider.

Finns det något ni vill utveckla inom livsmedelsområdet framöver?
– Fler som förädlar livsmedel står högt på önskelistan. Här skulle det vara bra att erbjuda ett kök där små livsmedelsproducenter skulle kunna hyra in sig. Vi ser också gärna en ökad samverkan med REKO-ring som kan leda till att de små företagen får ännu bättre exponering och möjligheter att sälja sina produkter.

Vi på Nifa ser fram emot fortsatt dialog med Arvika kring hur branschen kan utvecklas inom kommunen.