Det är dags för femte delen i vår intervjuserie Kommunkollen där vi undersöker hur Värmlands kommuner arbetar för att lyfta livsmedelsbranschen. Den här gången har turen kommit till Forshaga Kommun, där vi riktat frågorna till näringslivssamordnare Linda-Marie Fors.

Vad utmärker Forshaga som mat- och dryckeskommun?
– Vi har Kolbruket Gylterud som gör grillkol av träd från lokal skog som förädlas på egen gård, vilket är ganska unikt. Utvecklingen kring den nya Vilthanteringsanläggningen på ForshagaAkademin som kopplar till rätt utbildning är också unik. Det är inte så många som har kunskap kring hur man hanterar vilt, så det är ett steg i rätt riktning. Gamla Kraftstationen i Deje är också ett gott exempel att lyfta när det gäller hur man kan jobba med närodlat och närproducerat.

Hur arbetar ni med att lyfta livsmedelsbranschen i kommunen?
– Smaka på Värmland är det största skyltfönstret vi har just nu, genom samarbetet med Nifa, men vi vill djupdyka mer i branschen för att se vad vi kan göra för att utveckla den. Något vi kan skryta lite med är att vi tar in mycket närproducerat i offentliga kök via Skafferi Värmland. Vi är faktiskt den kommun som procentuellt tar in mest.

Hur ser du på ert samarbete med Nifa?
– Jag tycker att det är jättebra. Nifa är ett kluster som bland annat stärker mikroföretag på landsbygden och hjälper dem växa, vilket är bra för Forshaga. Nifa känner till hur det ser ut i hela Värmland, vilket gör att företagen känner sig sedda.

Finns det något ni vill utveckla inom livsmedelsområdet framöver?
– Vi skulle vilja lyssna in mer hos de som finns inom branschen. Jag skulle säga att Forshaga är upcoming. Vi jobbar oftast underifrån, och där blir Nifa en viktig del i arbetet. Vi behöver bli bättre på att berätta vilka möjligheter som finns för att starta företag inom livsmedelsbranschen. Vi har inte gjort det så mycket tidigare. Det är mer fokus på industri.