Nifa har fått Bronze Label i EU:s kvalitetscertifiering för klusterorganisationer. Brons-certifieringen är ett kvitto på att Nifa är ett kluster i framkant och samtidigt ett första steg mot att bli ett guldkluster.

Cluster Organisation Excellence Bronze Label heter den internationella certifiering som Nifa nyligen fick erhålla efter en omfattande utvärderingsprocess av European Secretariat for Cluster Analysis, ESCA.
Det är en uppskattad kvalitetsmärkning som samtidigt visar att Nifa strävar efter att utvecklas som klusterorganisation.
– Vår vision är att bidra till att Värmland blir en lönsam och hållbar matregion i världsklass. Då känns det rimligt att vi också strävar efter att bli en klusterorganisation i världsklass, säger Claes Jonasson, vd på Nifa.

Att få en certifiering inom Cluster Organisation Excellence, som instiftats av Europeiska kommissionen, visar att organisationen uppfyller EU:s kriterier för att kunna klassas som ett kluster på hög nivå.
Nifa kommer vara märkta med en Bronze Label fram till 28 februari 2026. Därefter kommer Nifa genomgå processen igen för omcertifiering. Ambitionen är att så småningom bli ett guldkluster.
– Även om vi alltid har ambitionen att utvecklas för att på så vis kunna utveckla den värmländska livsmedelskedjan så blir denna certifiering en extra morot för oss, säger Claes Jonasson.
– Våra medlemsföretag och samarbetspartners kan tolka vår certifiering som ett löfte om att vi ska fortsätta arbeta för branschens utveckling och fortsätta stärka livsmedelskedjan.