Den 25 mars hade Nifa årsstämma, och vald till ny ordförande blev Monika Gideskog från Östergötland. Jonas Enström som gjort ett fantastiskt jobb som ordförande hade aviserat att han ville lämna stafettpinnen vidare och Nifa vill än en gång tacka Jonas för hans fantastiska insats som ordförande under dessa år!

Vi blev nyfikna på vem Monika är och ställde därför frågan. 

 
 Vem är Monika Gideskog? 
 
Jag är född i Småland men har i vuxen ålder bott på östgötaslätten.  Idag bor jag i ”Lilla franska byn ” Väderstad. Min far var företagare och jag har själv gått i samma fotspår. Jag har parallellt haft ett stort samhällsengagemang för att lyfta småföretagarens roll i samhället.
 
Vill beskriva mig själv som nyfiken, drivande och ansvarstagande som alltid vill framåt.  Jag försöker se möjligheter och lösningar i det mesta och med tillräcklig vilja och envishet kan man åstadkomma mycket.
 
I min yrkesroll har jag varit anställd, företagare och en del av en lantbrukarfamilj. I dag har jag stora barn som bland annat driver företag med spannmål och äggproduktion. 
 
Under andra halvan av 2000 talet blev jag mer engagerad i samhällsfrågor och fick förtroendet och förmånen att vara kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun och därefter oppositionsråd men valde själv att sluta efter totalt 12 år.  I denna roll fick jag stor erfarenhet att ta hänsyn till olika viljor, kompromissa och vara diplomat Jag tror starkt på att nyckel till framgång är att bygga ett lag där alla bidrar med sina kunskaper. ”Laget före jaget” är ett mantra jag ofta använder.  En fungerande styrelse ska ha ett öppet diskussionsklimat, jobba strategiskt och bidra med nya infallsvinklar för att få organisationen att gå framåt. För mig är det viktigt att alla i styrelsen känner delaktighet och har roligt.  
 
Idag är jag Ordförande i den lokala företagarföreningen, har uppdrag inom Region Östergötland och driver företaget ”En gång till ” sedan ett par år tillbaka. Verksamheten utgår ifrån hållbarhetstänket och cirkulär ekonomi, något som ju även är högst aktuellt inom Nifas verksamhet.  
 
 
Som nyvald ordförande för Nifa, vad är dina tankar kring verksamheten?
 
Jag vill att Nifa fortsätter skapa förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. Jag vill arbeta för att minska sårbarheten i livsmedelskedjan och bättre kunna anpassa produktionen efter konsumenternas efterfrågan. För att de värmländska matentreprenörerna ska kunna satsa och vidareutvecklas krävs det tillgång till kapital, något som jag ska försöka jobba för.
Vi lever i en tid där samhället förändras i rasande fart. Något som alltid kommer att efterfrågas, oavsett förändringar, är mat och dryck. Vi har nu en pågående pandemi vilket sätter fokus på vikten av en ökad självförsörjningsgrad.  Jag tror ingen förstod kraften när pandemin bröt ut och det visar hur sårbara vi är. Det har nyligen även uppstått virusutbrott inom häst och äggnäringen vilket ytterligare förstärker argumentet av att ha en robust och säker livsmedelskedja.  
Jag tror inte att ensam är stark, därför är plattformen Nifa så viktig.  Organisationen är viktig för att utveckla företag, belysa möjligheter och bidra till att skapa en stabilare värmländsk matkultur. Livsmedel som skapas och förädlats i regionen skapar arbetstillfällen och bidrar till den regional tillväxten.  
Jag tror på samarbete med andra aktörer inom branschen och det offentliga Värmland. Målet måste vara detsamma för alla: Skapa bästa möjliga förutsättningar för en stark och lönsam värmländsk livsmedelskedja och visa omvärlden vad Värmland kan åstadkomma. 
Nifas verksamhet är ju också viktig ur ett större perspektiv. Om vi ska nå målen i Agenda 2030 är medlemmarnas verksamhet en pusselbit i detta. På det sättet känns det viktigt att bidra till att utveckla organisationen och dess medlemmar för deras arbete spelar roll, inte bara regionalt utan även globalt. 
Sen är mat så mycket mer än bara föda och något som vi behöver för att överleva. Det är också ett sätt att umgås, att upptäcka, att lära känna nya kulturer och att få bättre hälsa. Mat står för något positivt och kul och det ligger mig varmt om hjärtat. 
Jag vill vara med att utveckla Nifa till att vara ett ännu bättre verktyg för våra medlemmar och det blir en spännande resa som jag hoppas alla livsmedelsföretagare i Värmland vill vara med på.