Nu är arbetet inför Smaka på Värmland 2023 igång! Datumet är satt den 30 september – 1 oktober så se till att redan nu boka upp helgen i kalendern.

Matfestivalen som har funnits sedan 2010 och har kommit att bli ett av Sveriges mest populära matevenemang med besökare utifrån länets gränser. Marknaden har sitt ursprung i Mariebergsskogen i Karlstad och i Gustafsviks Herrgårdspark i Kristinehamn. 2020 gjordes konceptet om på grund av pandemin och istället tog ett hundratal mathantverkare emot besökare på ett sjuttiotal platser runt om i Värmland. Nu arrangeras Smaka på Värmland för 13:e året i rad.

Smakresan som går runt om i länet är ett attraktivt sätt för lokala producenter, gårdsbutiker, restauranger och andra verksamheter inom kategorin att visa upp och sälja sina mathantverk och livsmedelsprodukter.

Mer information till utställare och besökare kommer framöver.