Först vill jag rikta ett stort grattis till Grinnemo Hallon och Honung, Enbackens musteri, Toverud Mathantverk, Carlstad Chark & Deli AB, och Krusidull Konfekt AB för väldigt fina resultat i SM i Mathantverk 2023! Wow, vilket hantverk och vad stolta vi blir över er i Värmland, och då särskilt vi på Nifa förstås!

Fantastiskt hantverk av produkter av högsta kvalitet, det är vi ganska bra på i Värmland. Om jag får skryta lite över er producenter, och det får jag väl? Men även om det finns flera goda exempel inom länet på hur vi kan göra affärer med dessa fina produkter som bas, så har vi en bit kvar innan lönsamheten, och framför allt stabiliteten över tid vad det gäller lönsamhet för livsmedelsförädlare (liksom för primärproducenter), är ett faktum. Inflation, höga räntor och energipriser, krångligt regelverk, bristande kunskap eller betalningsvillighet hos konsument (privat liksom offentlighet), med mera, sätter ständigt käppar i hjulet för en konkurrenskraftig primärproduktion eller förädling av livsmedel. Då får man helt enkelt ta saken i egna händer, hjälpas åt och lära av andra. Då jag tror att ”tillsammans är starkare” så skulle jag vilja lyfta några effekter som kan bli ett resultat av att gå ihop och hjälpas åt, samt ett gott exempel av samverkan inom livsmedelsproducenter i Västerbotten. Så, vad är bra med att gå ihop och hjälpas åt inom livsmedelkedjan?

  • Genom samverkan kan livsmedelsproducenter gemensamt ta fram innovativa lösningar på utmaningar inom produktionen.
  • En gemensam samverkan kan stärka positionen för livsmedelsproducenterna gentemot andra aktörer inom livsmedelskedjan.
  • Genom att samverka kan livsmedelsproducenter utveckla och erbjuda nya produkter och tjänster på marknaden.
  • En ökad samverkan mellan livsmedelsproducenter kan bidra till minskad konkurrens och ökad solidaritet inom branschen.
  • Samarbeten mellan livsmedelsproducenter kan bidra till ökad effektivitet och minskade kostnader i produktionen.
  • Genom samarbete kan livsmedelsproducenter gemensamt arbeta för att främja en hållbar utveckling inom produktionen.
  • Samverkan mellan livsmedelsproducenter kan underlätta utbytet av information och kunskap kring exempelvis marknadstrender och regelverk.
  • Genom att samverka kan livsmedelsproducenter få tillgång till mer resurser och möjligheter att växa och expandera sin verksamhet.
  • Gemensam samverkan kan bidra till ökad tillgänglighet av lokalproducerade livsmedel för konsumenter.
  • Samarbeten mellan livsmedelsproducenter kan bidra till att skapa och upprätthålla en lokal matkultur och identitet. 

På livsmedel i fokus webbsida kan vi läsa om hur den närproducerade maten i Västerbotten ska lyftas fram och ta större plats i butik och på restaurangmenyn i hela Västerbotten. Länsstyrelsen Västerbotten är projektägare av projektet Ät hela Västerbotten som finansieras av Landsbygdsprogrammet. Målet är att i samverkan skapa fler försäljningskanaler och öka tillgängligheten av närproducerade livsmedel från Västerbotten.
Fokus kommer vara på nya lokala livsmedel i samarbete med engagerade butiker, lokala entreprenörer och startups samt med innovativa studenter från gastronomiprogrammet vid Umeå universitet. 

Ett 30-tal lokala livsmedelsproducenter är inblandade liksom ett antal av OK Västerbottens bemannade stationer som fungerar som testbädd för produkterna. OK – stationer är bra som testbädd då de har en mindre yta med färre artiklar kommer de lokala produkterna att synas mer jämfört med i en stor detaljhandelsbutik. Studenterna kan också bidra med spännande tankar kring hur man exempelvis kan använda en lokal råvara som potatis och koppla ihop gamla traditioner kring palt och kroppkakor med nya influenser. Ett av resultaten är en minivariant av dumplings med innovativa fyllningar. Läs gärna mer om detta på www.livsmedelifokus.se och/eller berätta gärna för oss på Nifa om vad just ni skulle vilja få till för samverkan inom livsmedelskedjan i Värmland.