Vårt livsmedelssystem behöver ställas om och förändras i grunden, både vad det gäller vad vi producerar, hur vi producerar, hur vi tar tillvara på det vi producerat och hur, med vem och i vilka sammanhang vi konsumerar mat och dryck. Detta gäller alla, i Värmland liksom i resten av världen.  Hållbara livsmedelssystem erbjuder möjligheter att lösa flera av nutidens samhällsutmaningar. Tillsammans med ren luft att andas (som lyckligtvis i dagsläget inte kostar något att konsumera) och vatten att dricka, är livsmedel vår absolut viktigaste konsumtionsvara. Generellt måste vi börja fundera på vad vi konsumerar, om vi inte redan gjort det, och i grunden fundera på om det är nödvändigt att konsumera det. När det gäller livsmedel är svaret enkelt. Ja, vi måste konsumera mat och dryck. Dock inte riktigt så mycket av vissa livsmedel och desto mer av andra. Eftersom livsmedel är en absolut nödvändighet att konsumera behöver vi utforma livsmedelssystem som är avsevärt mer hållbara än vad de är idag. Livsmedelssystemen måste bidra till minskad klimatpåverkan, främja biologisk mångfald och folkhälsa, leda till minskat matsvinn, vara ett system där produktionen och konsumtionen är ekonomiskt hållbar (det vill säga leda till en omsättning och vinstmarginal för producenter) och som också gör det lätt att konsumera hållbart. Livsmedelssystemet behöver även vara mer robust för att klara kriser av olika slag. Det nya världsläget efter covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina visar hur snabbt effekter i en del av systemet ger upphov till påfrestningar för svenska livsmedelsproducenter och kännbara förändringar för konsumenter. Med utgångspunkt i den här nödvändiga omställningen inom livsmedelssystemet skulle jag vilja visa på de 10 hållbarhetsmål inom livsmedelssystemet som tagit fram gemensamt genom ett syntesarbete mellan Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket.

Min önskan är att alla som läser den här spalten tittar på modellen och hållbarhetsmålen och funderar på ”Vad betyder dessa för mig? Påverkar de mig i mitt arbete? I min vardag? Hur jag producerar eller konsumerar? Hur kan jag förändra det som idag inte är hållbart?”
En av de största utmaningarna är ofta ”Hur vet jag vad som är hållbart?” Vi på Nifa pratar gärna mer om det och guidar er i hur man kan få hjälp i det här arbetet med att ta små steg i rätt riktning.