Den värmländska livsmedelskedjan – både lantbruk, förädling, handel och restaurang – behöver som alla andra branscher utvecklas. Därför bjuder vi nu in till årets Branschdag!

Dagen riktar sig till företagare i livsmedelsbranschen och företrädare för offentlig sektor. Några av de viktiga ämnen som kommer beröras under dagen är hur vi kan möta branschens nuvarande och framtida utmaningar,hur vi kan arbeta mer med affärsutveckling och hur vi tillsammans blir en ännu attraktivare bransch.

Vi möts på Nöjesfabriken den 7 april. Kaffe serveras från klockan 08.30. Programmet startar 09.00 och avslutas 16.00.

Program för dagen och information om anmälan kommer inom kort!