Det värmländska skrädmjölet är en av 17 svenska produkter som sedan 2014 har lämnats in till EU-kommissionen om att bli skyddad genom EU:s kvalitetssystem för skyddade beteckningar. Värmländskt skrädmjöl blev först ut att få sitt godkännande och har blivit kvalitetstämplad med skyddad geografisk beteckning (SGB).

– Sverige har fått ytterligare en produkt med skyddad EU-beteckning och det är riktigt roligt. Svenska produkter och råvaror håller hög kvalitet och många producenter värnar om ursprunget och den geografiska kopplingen. Detta är ett sätt att visa upp vad Sverige har att erbjuda, säger Camilla Bender Larson på Näringsutvecklingsenheten på Jordbruksverket.

Genom den ideella producentorganisationen Värmländskt skrädmjöl skickades en ansökan om att få sin produkt med samma namn skyddad genom EU:s kvalitetssystem. Det skydd som föreningen ansökt om och som nu har blivit godkänd är skyddad geografisk beteckning (SGB).

Att det värmländska skrädmjölet fått detta skydd innebär att produkten fått ett erkännande om att ha särskilda kvaliteter och egenskaper som till största del är kopplade till den geografiska plats där den tillverkas.

Sedan tidigare har Sverige sex stycken matprodukter och tre drycker som har skyddad geografisk och ursprungsbeteckning enligt EU:s kvalitetssystem.

16 ytterligare produkter står på tur

Att Värmländskt skrädmjölet nu har fått en skyddad beteckning är resultatet av ett långsiktigt arbete sedan 2014. I nuläget finns ytterligare 16 produkter inlämnade till kommissionen för godkännande. Utöver dessa produkter finns det ett antal ansökningar som är inlämnade hos Livsmedelsverket för en första bedömning. 

Produkter som har skyddad EU-beteckning i dag: 

  • Kalix löjrom
  • Upplandskubb
  • Bruna bönor från Öland
  • Sveciaost
  • Hånnlamb (kött från gutefår)
  • Skånsk spettekaka
  • Svensk Vodka
  • Svensk Punsch
  • Svensk Akvavit