Wermlands Skogsförråd AB

|Nyheter, Porträtt/månadens medlemsföretag

Wermlands Skogsförråd AB grundades 1995 av Ola Hultman och drivs i dag av Ola och Evelina Hultman. Företagets huvudnäring är svamp. All svamp köps in från privatpersoner och hanteras av kunnig personal och man är noga med att hantera svampen som skogens guld och inte som potatis. För att uppnå bästa möjliga kvalité och hållbarhet krävs kunniga och motiverade svampplockare samt en organisation med hjärta för svamp. År 2013 tog företaget ett stort kliv framåt genom att köpa in ett stort antal arter som ingen tidigare försökt sig på. De färgglada kremlorna blev mycket populära i Holland, Taggsvamparna letade sig till Frankrike och Sandsoppen togs upp av några krogar i London. Den goda tillgången på alla kommersiellt udda arter gjorde också att man torkade stora mängder. Det blev startskottet för en ny nisch i företaget och idag lagerför man 10-12 olika arter i förpackningar för butik och för storkök.

För att överlappa årstiderna med bibehållen personalkompetens har man också utvecklat ytterligare verksamheter, d v s bär, djur- och naturbutik, bränslepellets, stallströ, entreprenad och lokaluthyrning. Ola och Evelina förtydligar också att inget företag är starkare än summan av relationer till kunder och leverantörer, men alla företag har också en själ och Wermlands Skogsförråd AB står för respekt för naturen, genuin mat från densamma, rättvis handel och den samhällsetik vår tillvaro vilar på.

Läs mer om Wermlands Skogsförråd här: https://wsfab.net