År 1998 bar flyttlasset av från Dalarna till Värmland för Per och Pia Karlsson med familj till gården Finnbråten. Det är en gård som ligger vackert belägen vid sjön Gapern, strax utanför Karlstad och har en historia, ända tillbaka till mitten på 1600-talet, som handlar om dåtidens Svedjefinnar. Gården är en släktgård på Pers sida som han i slutet på 70-talet köpte av sin farmor och sedan dess brukat och skött.

Idag är Finnbråten ett landsbygdsföretag som vilar på olika ben. Ett av benen är att odla åkermarken och sköta skogen vilket görs både med hjälp av maskiner och gårdens hästar. Hästarna deltar genom att dra såmaskinen och välta samt genom att köra ut virke vid alla första gallringar i skogen. Odlingen består av framför allt vall och ärter. Vilket bidrar till att förse djuren med foder men även till ett öppet landskap och biologisk mångfald. En del av marken betas av djuren på gården. Mark som betas av djur kan innehålla så många som fyrtio olika arter per kvadratmeter. Det är värdefullt i sig, men bidrar även till att göra naturen robust för att i framtiden klara av klimatförändringar.

Ett annat ben är Värmlandsfåren, en genuin gammal lantras, som kom till gården år 2007. Värmlandsfår är en levande del av det värmländska kulturarvet och gårdens besättning av får är genbanksgodkänd. Det innebär att man deltar i bevarandearbete av rasen. De värmländska skogsfåren är kloka och tillgivna med en mångfald av färgkombinationer och ger därför ull av många olika kvalitéer, skinn i många olika färger och kött av god kvalitet och smak. Alla produkter från fåren, kött, korv, skinn och ull tas till vara och säljs via REKO-ringar, marknader eller genom personliga kontakter.

Pia Karlsson, ägare av Finnbråtens Gård. Foto: Helena Christerdotter

Det viktigaste på gården är att djuren får leva naturligt och efter de behov de har. Här får de leva i lagom stora flockar med möjlighet till utevistelse och fri tillgång till gräs året runt, hö och hösilage under vinterhalvåret och gräs i form av bete på sommaren. Lammen föds i april månad och går med tackorna på bete under sommaren och tidig höst. Under 2022 har man byggt ett bättre och större stall till tackorna som ska lamma. Både Pia och Per har ett stort intresse av djurvälfärd och god djuromsorg och att sprida kunskap om djur och natur. Andra intressen är hästar och hur djur kan bidra till människans välmående. 

På gården finns åtta hästar av olika raser och gården är en godkänd certifierad Grön Arena gård.

Det bästa med att driva Finnbråtens gård tycker Pia är arbetet med djuren, att ha friheten och glädjen att planera och sätta upp mål med verksamheten som man sedan arbetar mot. Möten mellan konsument och producent är också något som är en intressant och rolig del av verksamheten. Per och Pias nästa steg med sitt företag är planer på en gårdsbutik.

Vill du läsa mer om Finnbråtens gård finner du deras Facebook här.