I andra avsnittet av Nifas vodcast Tugg möter vi Maria Westin som är turismchef inom Karlstads kommun. I avsnittet pratar hon bland annat om besöksnäring, måltidsturism och bilden turister har av Karlstad.