Projektet ska skapa värdekedjor inom hållbara måltider. Projektet ska främja hållbar utveckling, stärka forskning och innovation samt stärka tillväxt och konkurrenskraft hos små och medelstora företag.

Kort om projektet

Projektägare

Nifa

Projektpartner

Karlstads Universitet, Centrum för tjänsteforskning (CTF)

Projekttid

Projektstart 2023.01.01
Projektslut 2026.04.30

Projektets mål och syfte

Projektet ska skapa värdekedjor inom hållbara måltider. Projektet ska främja hållbar utveckling, stärka forskning och innovation samt stärka tillväxt och konkurrenskraft hos små och medelstora företag.

Arbetet genomförs via fyra arbetspaket; 1. Tjänstedesign 2. Interventioner. 3. cirkulära affärsmodeller och 4. internationella jämförelser.

Projektets mål är att:

  • Företag i och kring sektorn deltar i design av tjänster som kan realisera hållbara måltider för olika situationer och målgrupper
  • Företag i och kring sektorn utvecklar konkret samverkan för att gemensamt kunna erbjuda hållbara måltider
  • Upphandlare, inköpare och konsumenter får insikt, kunskap och verktyg att bidra till och dra nytta av cirkularitet.
  • Främjare får kunskap och verktyg att bidra till företagens förmåga att erbjuda hållbara måltider.

Målgrupper:

  • Små och medelstora företag
  • Företagsfrämjande aktörer, Offentliga organisationer

Aktivitetsplan och arbetssätt

I projektets fyra arbetspaket finns en aktivitetsplan som fungerar som en gemensam plattform från vilken Nifa och projektpartnern CTF genomför insatser och aktiviteter. Genom detta arbetssätt ska projektet hitta synergieffekter, erfarenheter och nytta från varandras unika kompetenser, samverkansarenor och erfarenheter.