I maj väntar tre konferenser om offentlig sektors upphandling av lokala livsmedel. Konferenserna hålls i Värmland, Gävleborg och Dalarna.
Konferensen i Gävleborg går av stapeln den 18 maj på Järnvägshotellet i Edsbyn.
Bakom arrangemanget står Nifa, branschförening för värmländska matföretag, i samarbete med regionerna. Syftet är att visa hur offentlig upphandling av lokala mat-varor kan se ut i dag och ge exempel på upphandling. Under förmiddagen berättar offentliga aktörer om sina  erfarenheter kring upphandling av lokala livsmedel och vad utfallen kan bli.
Efter lunch kommer de aktörer som presenterat sina exempel på upphandling kunna delta i en workshop tillsammans för att utbyta erfarenheter.
De som lyssnat till föredragen är också välkomna att delta under eftermiddagens workshop men uppger då detta vid anmälan på nifa.se/anmalan.

NÄR? 18 maj 2022
VAR? Järnvägshotellet, Edsbyn, Gävleborg

Deltagande är kostnadsfritt.
Anmälan görs på nifa.se/anmalan senast 16 maj

Välj Upphandlingskonferens Gävleborg som event och uppge eventuell matallergi i fritextrutan.
Om du även vill delta i eftermiddagens workshop-del så uppger du också detta i fritextrutan.

Vid frågor, kontakta:
Claes Jonasson, VD, Nifa
claes.jonasson@nifa.se
072 514 98 59

PROGRAM
08.30-09.00 SAMLING OCH REGISTRERING

09.00 INLEDNING 
Claes Jonasson, VD, Nifa

FÖRMIDDAGENS FÖREDRAG 
(Med avbrott för förmiddagsfika)

Nationell livsmedelsstrategi
Rebecka Wikström, ansvarig för livsmedelsstrategi, Länsstyrelsen Gävleborg.
Offentlig sektors roll och möjlighet att ställa krav vid upphandling av livsmedel.

Innovationsupphandling –
Att upphandla på ett annorlunda sätt
             
Anette Jonsäll, projektledare Region Gävleborg                                                              
Vad är innovationsupphandling?                             

Livsmedelsupphandling i Gävleborg –
Hur fick vi fler Micro- och SME-företag att delta och få avtal?

Hans-Erik Holmqvist, koordinator Matvärden.             
Ett långsiktigt arbete för att öka antalet Micro- och SME-företag i livsmedelsupphandlingen.             

Mora kommun
Johan Eriksson, upphandlare   
Andreas Hermansson, kostchef.
Betydelsen av ett tydligt politiskt mandat och engagemang för upphandling av livsmedel.

Framtidens skolmåltidssystem 
Marie Johnsson, kostchef i Hofors kommun, en av fyra kommuner i projektet.
Minska svinnet med en app. Pedagogiskt program från frö till färdig råvara.

Skafferi Värmland
Jonas Enström, VD.
Små leverantörers möjlighet att vara med i anbudsgivning – ett sätt att säkra lokala produkter.

12.00 – 13.00 LUNCH
13.00 – 15.00 WORKSHOPS OCH AVSLUT MED FIKA