Nifa bjöd in branschen, politiker och tjänstepersoner för att presentera och diskutera delar av de resultat och slutsatser som det pågående projekt med en Lokal grönsaks- och potatishubb i Värmland har resulterat i. 

Nifa har under de senaste 15 månaderna drivit ett projekt finansierat av Leader Växtlust och Jordbruksverket där de har tittat på möjligheter att förpacka, förädla och distribuera ut potatis och grönsaker från Värmland till slutkund. 

Grönsaker som produceras i Värmland skickas i dag ner till Skåne för förpackning, sedan skickas de tillbaka till Värmland. I Värmland finns det i dag ingen uppsamlingscentral för tvätt, förädling och förpackning innan försäljning. Det saknas också ett fungerande system för logistik och distribution av potatis och grönsaker. Utgångspunkten i projektet har alltså varit att undersöka hur branschen ser på att bilda ett partnerskap för att ta fram ett förslag på hur man skulle kunna skapa bättre förutsättningar för de utmaningar som finns för potatis- och grönsaksbranschen i Värmland. 
– Under 2021 odlades det 177 hektar med potatis i Värmland jämfört med 1300 hektar 1980, på grönsakssidan har produktionen också minskat mätt i odlad areal, säger Claes Jonasson, vd på Nifa.

Nifa konstaterar att det finns ett antal olika vägar framåt.
– Antingen kan vi låta marknaden sköta detta eller så kan vi göra det tillsammans med olika aktörer såsom kommuner och regionen. Det handlar också om attraktionskraft, att få lantbrukare att vilja satsa på potatis- och grönsaksproduktion och det tror vi att en potatis- och grönsakshubb skulle kunna bidra med. Det ligger också i tiden om man tänker på livsmedelsförsörjningen och beredskapsfrågan, säger Claes.

Projektet ska inom några veckor slutredovisas men redan nu var branschen och politikerna och tjänstepersonerna från kommunerna och Region Värmland överens om att en lokal grönsaks- och potatishubb hade varit bra och man välkomnade vidare undersökningar om hur en sådan kan bli verklighet.
Till slutredovisningen ska Projektägaren Nifa inkludera det som kom fram under diskussionerna och presentera en skiss på en anläggning, en uppskattad kostnad och ett förslag på en tänkbar affärsmodell med ett partnerskap som skulle kunna stå bakom anläggningen och dess drift

Vill du veta mer om projektet och rekommendationer som ges, eller beställa en slutrapport av arbetet?
Läs mer om projektet HÄR eller kontakta Isabell Sjödin, Projektledare, på isabell.sjodin@nifa.se alternativt 070 795 05 20.